Edullista asumista

Asunnon ostamisesta

Turkista ostettaessa on asunnon ostamisen sekä omistamisen kulut yllättävän edullisia

Turkista voi ulkomaalainen ostaa maata ja kiinteistöjä omiin nimiinsä kaikkialta lukuun ottamatta alueita, jotka ovat sotilas- tai maanviljelykäytössä.

Tapu (ns. osakekirja) on virallinen asiakirja, jolla osoitetaan omistusoikeus. Maarekisteritoimisto viranomaisena siirtää saantokirjan nimiisi. Tapun käännetään myös suomeksi, jota ostaja voi olla varmaa Tapun sisällöstä.

Kustannukset asuntoa ostettaessa

Kiinteistön siirtovero

– Kiinteistön ilmoitetusta arvosta maksetaan 4 % vero valtiolle. Kiinteistön verotusarvo on alhaisempi kuin maarekisteritoimistossa ilmoitettu kiinteistön todellinen arvo.

Lupamaksut

-Toimistokulut sekä lupien saaminen sotilasviranomaisilta, kartat passikäännökset ym. yhteensä noin 300 euroa.

Vuosittaiset kustannukset

Kiinteistövero

– 0,1% paikallisen viranomaisen ilmoittamasta kiinteistön arvosta. Kiinteistövero maksetaan vuosittain ennen toukokuun loppua.

Sähkö

-Uuden sähkömittarin hankinta n. 100€, joka maksetaan vain kerran.Energiakulut/kWh noin 0,10€

Vesi

– Uuden vesimittarin hankinta n. 60€, joka maksetaan vain kerran. Vesikulut per m3 n. 0,75€